Dotacje MKiDN
l. 2016-2017

Projekt:
Opracowanie materiałów oraz publikacja: Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczu

Odpowiedzialni za realizację: Anna Hyrchała (koordynator projektu), Bartłomiej Bartecki oraz autor badań w Czerniczynie, Pan Wiesław Koman.

Kwota dofinansowania:
- w 2016 roku - 28 000 zł
- w 2017 roku - 27 000 zł
w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych


2016 rok

Projekt:
Publikacja katalogu: Malarstwo Pawła Gajewskiego w zbiorach Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie (aut. Dorota Grzymała)

Kwota dofinansowania: 23 000 zł
w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - Wspieranie działań muzealnych


2015 rok

Projekt:
Prace remontowe w ramach realizacji projektu - Hrubieszów, Dworek Du Chateau z XVIII wieku, etap I polegający na naprawie dachu i stropodachu

Kwota dofinansowania: 150 000 zł
w ramach priorytetu Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków.
Wnioskodawca: Powiat Hrubieszowski


Informacje dla zwiedzającychProjekt: Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczuProjekt: Publikacja katalogu malarstwa Pawła Gajewskiego w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w HrubieszowieWojownik i księżniczka - wystawa czasowaTowarzystwo Regionalne Hrubieszowskie


TRH


KIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria

PROGRAM - STRATY OSOBOWE I OFIARY REPRESJI POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ


straty


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi