Newsy

Wróć do listy

Konferencja archeologiczna

Tym razem hrubieszowska archeologia prezentowana będzie w aż 10 różnych wystąpieniach! To dowód na to, jak wiele dzieje się na naszym terenie i jak wielu różnych badaczy poświęca uwagę wyjątkowemu archeologicznemu bogactwu regionu. Nie zabraknie oczywiście wystąpień dotyczących naszych badań, oraz projektów, w których nasze muzeum było ważnym parterem. A i tak musieliśmy wybrać, o czym opowiedzieć w tym roku, a czym pochwalić się w przyszłości podczas kolejnej edycji.
Nieodłącznym elementem corocznych lubelskich konferencji archeologicznych jest wyjątkowy zabytek pochodzący z ostatniego sezonu badawczego, ujęty jako logo wydarzenia.
 
W tym roku są to dwa zabytki: jeden jako logo konferencji a drugi – motyw główny plakatu promującego wydarzenie.
Pierwszym jest pierścieniowata zawieszka ażurowa typu Janów-Psary odkryta w Stefankowicach (gm. Hrubieszów), natomiast drugim – złoty wisiorek kulisty zdobiony filigranem i granulacją, pochodzący z Ubrodowic (gm. Hrubieszów). Oba zabytki to znaleziska luźne, przypadkowe, datowane na ok. 2 poł. II w. po Chr.
Oba przedmioty są częścią dużej kolekcji zabytków z w/w muzeum, opracowywanej w ramach grantu finansowanego ze środków Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przez zespół archeologów w składzie: Anna Hyrchała (Hrubieszów), Barbara Niezabitowska-Wiśniewska (Lublin), Kyrylo Myzgin (Warszawa), Bartłomiej Bartecki (Hrubieszów), którzy w trakcie konferencji zaprezentują na ich temat referat: „Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Starożytność w świetle niepublikowanych zabytków z regionu hrubieszowskiego”
Fot. Tadeusz Wiśniewski; projekt logo – Elżbieta Jachacz