Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Denar
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Marek Aureliusz (dla Faustyny II), Rzym, 161-175 AD

Awers

FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right.

Rewers

SA [LVS]: Salus, draped, standing left, feeding out of patera in right hand snake coiled round altar and holding rudder sceptre in left hand.

6h
Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
srebro
Wymiary
18 mm
Waga
2,02 g
Stan zachowania
5/4 – 5/4
Sposób wykonania
bicie
Nr inwentarzowy
MH/A/9257
Literatura

Myzgin K. 2021, Nieopublikowane dotychczas monety antyczne ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie (nabytki z lat 2008–2020) / Unpublished ancient coins from the collection of rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów (acquisitions from 2008-2020), in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 468.

Dane dodatkowe

RIC III 715