Przedmiot
Naczynie szklane
Chronologia
okres rzymski
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment naczynia cienkościennego z bezbarwnego, przezroczystego szkła, z zachowaną krawędzią wylewu (?), lekko pogrubioną.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
szkło
Wymiary
zachowane: 2,00×1,10 cm; gr. ścianki – 0,15 cm, w miejscu zgrubienia – 0,30 cm
Waga
Stan zachowania
fragmentaryczny
Sposób wykonania
nawijanie, wydmuchiwanie, formowanie
Nr inwentarzowy
MH/A/9033
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 58-59, 352-353, tabl. XI:87.

Dane dodatkowe