Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Nóż
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Nóż żelazny. Uszkodzony. Trzpień rękojeści wyodrębniony obustronnie.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo
Wymiary
dł. zachowana – 5,90 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzony
Sposób wykonania
kucie
Nr inwentarzowy
MH/A/9145
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 52-53, 338-340, tabl. VII:50.

Dane dodatkowe