Przedmiot
Przedmiot ze stopu miedzi – oprawa/obejma
Chronologia
schyłek okresu rzymskiego i wczesna faza okresu wędrówek ludów
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przedmiot ze stopu miedzi w postaci prostokątnej, szerokiej i cienkiej blaszki zwiniętej w nieregularny, wieloboczny rulon z niedomkniętymi końcami. Na całej powierzchni ornamentowany motywem tzw. wilczych zębów tworzących podwójne rzędy rozmieszczone w różnych kierunkach – prostopadle, równolegle i ukośnie względem krawędzi przedmiotu.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
szer. blaszki – 1,00–1,10 cm; gr. – ok. 0,05 cm; śr. zwiniętej blaszki – ok. 1,00–1,30 cm 
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8161
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 82–83, 338, 343–344, ryc. 97:169, tabl. XVII:169.

Dane dodatkowe