Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Paciorek
Chronologia
faza B1–[C1b–C2]–D
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Uszkodzony paciorek płasko-kulisty z niebieskiego, przezroczystego szkła. Typologia: zbliżony do Tempelmann-Mączyńska II.30b.

Miejscowość
Ubrodowice
Stanowisko
45 (AZP 84–94/77)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
szkło
Wymiary
śr. – ok. 1,20 cm; wys. – 0,67 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzony
Sposób wykonania
topienie, technika nawijania
Nr inwentarzowy
MH/A/5529/1
Literatura

Mucha A. 2021, Ubrodowice, Gem. Hrubieszów, Kr. Hrubieszów, in: M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, B. Niezabitowska-Wiśniewska, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 4: Lublinerland, Kraków–Lublin, 273 (LHR–3–18/45.1).

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 194–195, 314–315, 318, ryc. 78:497, tabl. XLVI:497.

Dane dodatkowe