Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Przedmiot żelazny
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przedmiot żelazny w postaci długiej i szerokiej sztabki. Jedna z dłuższych krawędzi nieuszkodzona, niemal prosta, tępo i płasko ścięta. Krawędź naprzeciwległa nieco cieńsza i mniej starannie wykończona lub uszkodzona, od około połowy długości łagodnie, łukowato wygięta. W około 2/3 szerokości sztabki trzy długie, obustronne nity, umieszczone w rzędzie i w zbliżonych odległościach jeden od drugiego. Trzpienie nitów w przekroju owalne; jeden z zachowanymi główkami, w rzucie okrągłymi i płaskimi. Funkcja trudna do określenia. Prawdopodobnie trzon rękojeści większego przedmiotu, pierwotnie obustronnie obłożony materiałem organicznym w typie drewna lub kości/poroża.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo
Wymiary
dł. zachowana – 10,30 cm; szer. – 0,86–1,80 cm; gr. – 0,15–0,30 cm; dł. nitów całkowita – ok. 2,00 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
kucie
Nr inwentarzowy
MH/A/9143
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 54-55, 338, 344-345, tabl. VII:56.

Dane dodatkowe