Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Przęślik
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przęślik gliniany. Dwustożkowaty, lekko, obustronnie zaklęśnięty przy otworze. Oba stożki profilowane, ze ściętymi powierzchniami, uformowanymi na kształt siedmiu, w przybliżeniu trapezowatych pól, rozdzielonych niskimi żeberkami. Rozmieszczenie pól na obu stożkach asymetryczne (przesunięte względem siebie), co granicy między stożkami nadaje lekko falisty kształt. Przęślik z ornamentem plastycznym. Typologia: w generaliach Magomedov typ A111a.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
glina
Wymiary
śr. – 4,00 cm; wys. – 2,30 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
lepienie, wypał
Nr inwentarzowy
MH/A/2129
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 56-57, 346-347, 349, ryc. 101:78, tabl. X:78.

Dane dodatkowe