Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Przęślik
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przęślik gliniany. Zachowany w około połowie. Przepalony, z silnie zniszczoną powierzchnią. Walcowaty, z ornamentem (?) w postaci głębokiego żłobka, załamanego w przybliżeniu pod kątem prostym. Typologia: zbliżony do Magomedov typ D2.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
glina
Wymiary
śr. – 4,60 cm; wys. – ok. 3,20 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzony - zachowany w około połowie
Sposób wykonania
lepienie, wypał
Nr inwentarzowy
MH/A/3836
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 56-57, 346-347, 349, ryc. 101:82, tabl. X:82.

Dane dodatkowe