Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, nieznacznie rozszerzający się w kierunku nóżki, w przekroju w części środkowej w przybliżeniu trójkątny, nisko wysklepiony i łukowato wygięty; profilowany, z czworobocznym, niestarannie wykonanym polem metopowym w dolnej części ozdobionym pojedynczą, poprzeczną linią rytą. Nóżka nieznacznie zwężająca się w kierunku prosto uformowanego końca; profilowana, z czworoboczną metopą w górnej części z pojedynczą poprzeczną linią rytą; poniżej metopy w przekroju w przybliżeniu trójkątna. Na końcu nóżki ornament w postaci ukośnych linii tworzących nieco nieregularny znak X. Wokół podstawy kabłąka owinięte dwa zwoje drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Typologia: A.VI/1.162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. – 4,50 cm; szer. kabłąka – 0,49–0,55 cm, nóżki – 0,36–0,52 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny, igły i pochewki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8688
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 118–119, 221, 248, tabl. XXVII:277.

Dane dodatkowe