Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki; nóżka uszkodzona. Kabłąk wąski, w przekroju półokrągły, kolankowato wygięty, nieprofilowany. Nóżka zwężająca się w kierunku odkształconego końca, w przekroju półokrągła, nieprofilowana. U podstawy kabłąka, z przedniej strony, zachowane 2 i 1/3 zwoju szerokiego, rozklepanego drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Typologia: w generaliach A.VI/1.161.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 3,90 cm; szer. kabłąka – 0,36–0,45 cm, nóżki – 0,22–0,30
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny, igły i pochewki; nóżka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8689
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 120–121, 221, 248, tabl. XXVIII:287.

Dane dodatkowe