Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, zapewne dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak główki i pochewki. Kabłąk wąski, w przekroju w części środkowej półokrągły, kolankowato wygięty, z dwoma prostokątnymi i niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka długa, zwężająca się w kierunku uszkodzonego końca, z dużą, prostokątną i niezdobioną metopą w górnej części; poniżej metopy w przekroju półokrągła. Wokół podstawy kabłąka owinięte dwa zwoje cienkiego drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Typologia: A.VI/1.161/162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 5,00 cm; szer. kabłąka – 0,42–0,50 cm, nóżki – 0,24–0,42 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak główki i pochewki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8707
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 122–123, 221, 248, tabl. XXVIII:290.

Dane dodatkowe