Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Mała zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej (?) osi sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju w części środkowej półokrągły, łagodnie, kolankowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi, niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka zwężająca się w kierunku uszkodzonego, wąskiego końca; profilowana, z prostokątną, niezdobioną metopą w górnej części; poniżej metopy w przekroju w przybliżeniu trójkątna. Typologia: A.VI/1.161/162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo (?)
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 3,50 cm; szer. kabłąka – 0,40–0,47 cm, nóżki – 0,24–0,36 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny, igły i pochewki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8697
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 126–127, 221, 248, tabl. XXIX:304.

Dane dodatkowe