Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Bardzo mała zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły, nóżka uszkodzona. W otworze w płytce na główce mały fragment żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju w części środkowej półokrągły, łukowato wygięty, z dużym, prostokątnym polem metopowym w dolnej części, przy górnej krawędzi ozdobionym pojedynczą poprzeczną linią rytą. Zachowana część nóżki prostokątna, płaska, z bardzo małą i wąską, prostokątną metopą w górnej części. Dwa zwoje rozklepanego drutu owinięte wokół podstawy kabłąka – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Typologia: w generaliach A.VI/1.162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. zachowana – 2,90 cm; szer. kabłąka – 0,38 cm, zachowanej części nóżki – 0,26–0,30 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły, nóżka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8695
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 128–129, 221, 248, tabl. XXIX:308.

Dane dodatkowe