Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1b i C2a
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. Łukowato wygięty kabłąk i nóżka z wąskiej, lekko wklęsłej od spodu taśmy, z niemal niezauważalnym profilowaniem wzdłużnym na zewnętrznej, wypukłej stronie. Wokół podstawy kabłąka owinięte dwa zwoje drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Typologia: A.VI/1. W generaliach A.162. Ukształtowanie kabłąka zbliżone do Kokowski wzór ZG–149/ZG–162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 4,50 cm; szer. kabłąka – 0,50 cm, nóżki – 0,45 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny, igły i pochewki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8709
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 132–133, 221, 248, 253, 256, ryc. 29:327, tabl. XXX:327.

Dane dodatkowe