Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły i większej części nóżki. Sprężyna uszkodzona, krótka (zachowane 3 zwoje), osadzona na osi zabezpieczonej profilowanymi nakładkami z szerokiej taśmy (zachowana jedna). Kabłąk wąski, nieznacznie poszerzony w górnej części, w przekroju w przybliżeniu owalny, kolankowato wygięty i nieprofilowany. Zachowany fragment nóżki z okrągłego w przekroju drutu. Wokół podstawy kabłąka owinięte cztery zwoje drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Typologia: A.VI/1.161. Zbliżona do Kokowski wzór ZG–200.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,90 cm, sprężyny – 2,00 cm; szer. kabłąka – 0,27–0,35 cm, górnej części nóżki – 0,24 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły i większej części nóżki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8645
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 106–107, 221, 248, 250–251, 253, ryc. 25:240, tabl. XXIV:240.

Dane dodatkowe