Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Kabłąk zapinki kuszowatej, zapewne z podwiniętą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Wąski, nieznacznie rozszerzający się w kierunku główki, w przekroju owalny, kolankowato wygięty, nieprofilowany. Typologia: prawdopodobnie A.VI/1.161. Zbliżona do Kokowski wzór ZG–200.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,00 cm; szer. – 0,28–0,35 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny, igły, nóżki i pochewki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8755
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 106–107, 221, 248, 250–251, 253, tabl. XXIV:243.

Dane dodatkowe