Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1b
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły, nóżka uszkodzona. Na powierzchni miejscami ciemny nalot – wynik nadtopienia (?). W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk masywny, w przekroju sześcioboczny, wysoko wysklepiony i półkoliście wygięty. Zachowana część nóżki z cienkiej blaszki, w przybliżeniu prostokątna, pierwotnie być może trapezowata. Z drucikowatego zaczepu pochewki zachowane trzy zwoje drutu owinięte wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1. Być może Kokowski wzór ZG-8/A.VI.181 (przy założeniu poprawności rekonstrukcji kształtu nóżki).

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 4,20 cm; szer. kabłąka – 0,55 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły, nóżka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8778
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 110–111, 221, 259–261, ryc. 35:254, tabl. XXV:254.

Dane dodatkowe