Projekty

Wróć do listy

Kolekcja muzealiów 2 Pułk Strzelców Konnych – zrealizowany (2020)

Projekt: Kolekcja muzealiów 2 Pułk Strzelców Konnych. Wydanie katalogu w setną rocznicę powstania pułku – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Odpowiedzialna za realizację: dr Justyna Wojtiuk

Kwota dofinansowania: 41 000 zł
w ramach programu Wspieranie działań muzealnych.

Wydanie katalogu pozwoliło zaprezentować po raz pierwszy wyjątkową kolekcję, tworzoną niemal od momentu powstania muzeum. W większości są to muzealia dotychczas niepublikowane. W skład kolekcji wchodzą m.in. zdjęcia, dokumenty i militaria.

Publikacja katalogu umożliwiła także uczczenie setnej rocznicy powstania 2 Pułku Strzelców Konnych, który odegrał szczególną rolę w walce o niepodległość Polski, oraz zajmuje znaczące miejsce w świadomości społecznej mieszkańców ziemi hrubieszowskiej.

W ramach realizacji zadania, oprócz publikacji katalogu, przygotowano również wystawę czasową, na której została zaprezentowana kolekcja. Katalog będzie dystrybuowany nieodpłatnie, a na stronie internetowej muzeum zostanie zamieszczona jego wersja w postaci pdf, do bezpłatnego pobrania.

POBIERZ katalog 2PSK