Projekty

Wróć do listy

Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa – zrealizowany (2019-2020)

„Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w Hrubieszowie”. Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadanie finansowane było w trybie 2-letnim. Muzeum na realizację projektu w latach 2019-2020 otrzymało dotację o łącznej wysokości 60.000.

Za realizację zadania odpowiedzialna była dr Justyna Wojtiuk .

Zespół obiektów objętych konserwacją przekazał muzeum w darze dr inż. Leszek Gardyński, potomek żołnierza Armii Krajowej, którego dom był miejscem spotkań partyzantów. Po wojnie, na początku lat 90. XX wieku do wdowy po żołnierzu, zgłosił się Marian Gołębiewski „Korab”, który poinformował, że pod podłogą domu ukryte jest archiwum Armii Krajowej.

Obiekty poddane konserwacji, są cennym źródłem dotyczącym działalności Armii Krajowej na terenie miasta i powiatu hrubieszowskiego, jest to również drugi tego rodzaju zespół znajdujący się w zbiorach muzeum. W skład zespołu wchodzą broszury, dokumenty oraz plany i projekty używany przy planowanych i przeprowadzanych akcjach dywersyjnych na terenie powiatu hrubieszowskiego. Wszystkie przekazane obiekty wymagały pilnej interwencji konserwatorskiej, ponieważ były w bardzo złym stanie zachowania.