Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Bransoleta kolbowata
Chronologia
początek/pierwsza połowa V w.
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Lekko odkształcona bransoleta kolbowata, srebrna. Wykonana z grubego pręta o okrągłym przekroju z pogrubionymi końcami, ornamentowanymi podwójnymi dookolnymi żłobkami.

Miejscowość
Mieniany
Stanowisko
25 (AZP 88-94/117)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
srebro
Wymiary
5,70×3,30 cm; śr. pręta – ok. 0,33 cm, pogrubionych końców – ok. 0,45 cm
Waga
Stan zachowania
lekko odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8885
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 176–177, 320–321, ryc. 80:451, tabl. XL:451.

Dane dodatkowe