Przedmiot
Zapinka (?)
Chronologia
późny okres rzymski / wczesna faza okresu wędrówek ludów (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przedmiot ze stopu miedzi w postaci silnie uszkodzonej i powyginanej wąskiej taśmy, w przekroju w przybliżeniu półokrągłej, z końcami nieznacznie poszerzonymi i bardziej płaskimi. Typologia: być może zniszczona zapinka kuszowata.

Miejscowość
Mieniany
Stanowisko
25 (AZP 88-94/117)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 3,46 cm; szer. – 0,26–0,43 cm
Waga
Stan zachowania
silnie uszkodzona; powyginana
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8892
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 175–176, 223, tabl. XL:450.

Dane dodatkowe