Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Ciężarek tkacki lub grzęzidło
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Ciężarek tkacki /lub grzęzidło/, gliniany. Zachowany w około 1/2. Kulisty, w przekroju płasko-wypukły, ze skośnie uformowanym otworem. Dobrze wypalony. Powierzchnia gładka, brunatno-szara, z drobnymi ubytkami.

Miejscowość
Moroczyn
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
glina
Wymiary
śr. – 9,00 cm; gr. maksymalna – 3,00 cm
Waga
130 g
Stan zachowania
uszkodzony - zachowany w około 1/2
Sposób wykonania
lepienie, wypał
Nr inwentarzowy
MH/A/4225
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 178–179, 347, 350, 353, tabl. XLI:462.

Dane dodatkowe