Przedmiot
Ciężarek tkacki lub grzęzidło
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Ciężarek tkacki /lub grzęzidło/, gliniany. Kulisty, w przekroju płasko-wypukły, z dużym, uformowanym lejowato otworem – szerokim od strony wypukłej, węższym od płaskiej. Dość słabo wypalony. Powierzchnia mączysta, beżowo-żółtawa, lekko uszkodzona z licznymi zagłębieniami (część z nich to być może ślady po sznurze).

Miejscowość
Terebiń
Stanowisko
71 (AZP 88–94/112)
Gmina
Werbkowice
Województwo
lubelskie
Surowiec
glina
Wymiary
śr. – 10,00–10,50 cm, otworu – 1,50–2,50 cm; gr. maksymalna – 4,40 cm
Waga
405,75 g
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
lepienie, wypał
Nr inwentarzowy
MH/A/8146/2
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2020, Circular weights in Przeworsk culture – fishnet sinkers or elements of a looms. An attempt of interpretation, „Acta Archaeologica Carpathica” LV, 161, ryc. 7:11, tabela 6.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 192–193, 347, 350, 353, tabl. XLV:492.

Dane dodatkowe