Przedmiot
Ciężarek tkacki lub grzęzidło
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Ciężarek tkacki /lub grzęzidło/, gliniany. Zachowany w około 1/2. Kulisty, w przekroju płasko-wypukły, z dużym otworem umieszczonym lekko skośnie. Dobrze wypalony. Powierzchnia mączysta ze śladami wygładzania, jasnobrunatna.

Miejscowość
Terebiń
Stanowisko
71 (AZP 88–94/112)
Gmina
Werbkowice
Województwo
lubelskie
Surowiec
glina
Wymiary
śr. – 9,20 cm, otworu – ok. 2,00 cm; gr. maksymalna – 3,80 cm
Waga
169,89 g
Stan zachowania
niekompletny - zachowany w około 1/2
Sposób wykonania
lepienie, wypał
Nr inwentarzowy
MH/A/8146/3
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2020, Circular weights in Przeworsk culture – fishnet sinkers or elements of a looms. An attempt of interpretation, „Acta Archaeologica Carpathica” LV, 161, ryc. 7:10, tabela 6.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 194–195, 347, 350, 353, tabl. XLV:493.

Dane dodatkowe