Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Ciężarek tkacki
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Ciężarek tkacki /lub grzęzidło/, gliniany. Zachowany w około 1/4. Kulisty. Krawędź starannie uformowana. Dość dobrze wypalony. Powierzchnia mączysta, jasnobrunatna, ze śladami nadpalenia (?).

Miejscowość
Dziekanów
Stanowisko
10 (AZP 86–94/75)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
glina
Wymiary
zachowane: 7,00×5,00×3,80 cm
Waga
84,15 g
Stan zachowania
zachowany w około 1/4
Sposób wykonania
lepienie, wypał
Nr inwentarzowy
MH/A/4565
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 40-41, 350, tabl. III:17.

Dane dodatkowe