Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza A2 młodszego okresu przedrzymskiego
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka drucikowata, ze stopu miedzi. Silnie odkształcona. Zachowane część masywnej sprężyny z górną (?) cięciwą oraz kabłąk (?). Konstrukcja środkowolateńska (?). Określenie typu bardzo trudne. Być może Kostrzewski typ E.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 3,50 cm; śr. sprężyny – 0,86 cm, kabłąka (?) – 0,11–0,23 cm
Waga
Stan zachowania
silnie odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/9149
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 44-45, 220, 226-227, ryc. 8:18, tabl. III:18.

Dane dodatkowe