Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Denar
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Marek Aureliusz (dla Lucjusza Werusa), Rzym, 161–162 AD.

Awers

IMPLAVRELVERVSAVG: Głowa Lucjusz Werusa, brodata, prawy profil.

Rewers

PROVDEORTRPIICOSII: Bogini opatrzności, udrapowana, stojąca po lewej, trzymająca kulę ziemską na wyciągniętej prawej ręce i róg obfitości w lewej

6h
Miejscowość
Gródek stan. 1C
Stanowisko
1C (AZP 87-94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
srebro
Wymiary
śr. 17 mm
Waga
2,81 g
Stan zachowania
2/1 – 2/18
Sposób wykonania
bicie
Nr inwentarzowy
MH/A/9103
Literatura

Myzgin K. 2021, Nieopublikowane dotychczas monety antyczne ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie (nabytki z lat 2008–2020) / Unpublished ancient coins from the collection of rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów (acquisitions from 2008-2020), in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 468.

Dane dodatkowe

RIC III 482