Przedmiot
Fragment bransolety
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Fragment bransolety ze stopu miedzi, wykonanej z grubej taśmy, w przekroju w przybliżeniu prostokątnej z wyraźnie rozszerzonym, prosto ściętym końcem. Na całej powierzchni ornament w postaci krzyżujących się rzędów krótkich nacięć, miejscami podkreślonych słabo czytelną linią rytą, tworzących motyw rombu i trójkątów. Podobny rząd nacięć ograniczony cienką linią rytą także przy końcu sztabki/taśmy.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,60 cm; szer. – 0,78 cm, końca – 1,15 cm; gr. – 0,40–0,42 cm; śr. rekonstruowana – ok. 6,50–7,00 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletny
Sposób wykonania
odlew, wybijanie
Nr inwentarzowy
MH/A/8814
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 164–165, 320–321, ryc. 80:419, tabl. XXXVI:419.

Dane dodatkowe