Przedmiot
Przedmiot ze stopu miedzi
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przedmiot ze stopu miedzi w postaci wygiętej taśmy, w przekroju prostokątnej. Dolna (?) część szeroka, lekko rozklepana; górna (?) – wąska i wygięta w niewielkie uszko.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 3,90 cm; szer. części górnej – 0,49 cm, dolnej – 0,86 cm; gr. 0,15–0,23 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletny (?)
Sposób wykonania
odlew, wyginanie
Nr inwentarzowy
MH/A/8811
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 164–165, 354, tabl. XXXVI:420.

Dane dodatkowe