Przedmiot
Grot
Chronologia
wczesny okres rzymski – początek późnego okresu rzymskiego (od stadium B2b po fazę B2/C1–C1a)
Kultura
przeworska
Szczegółowa charakterystyka

Grot żelazny, silnie zniszczony i intencjonalnie (?) zgięty. Tulejka zachowana fragmentarycznie, krótka, w przekroju wieloboczna. Liść długi, w przekroju rombowaty z wyraźnie zaznaczonym żeberkiem. Typologia: stan zachowania grotu nie pozwala na pewne odtworzenie jego typu.

Miejscowość
Prehoryłe
Stanowisko
6 (AZP 89–96/9)
Gmina
Mircze
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo
Wymiary
dł. całkowita w zachowanym (zgiętym) stanie – 13,20 cm, tulejki zachowana – 2,40 cm, liścia rekonstruowana – ok. 13,00 cm; największa zachowana szer. liścia – 3,10 cm
Waga
Stan zachowania
silnie zniszczony
Sposób wykonania
odlew, kucie
Nr inwentarzowy
MH/A/7413
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 182–183, 324, 326–327, ryc. 84:471, tabl. XLII:471.

Dane dodatkowe