Przedmiot
Przedmiot ze stopu miedzi
Chronologia
okres rzymski (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przedmiot ze stopu miedzi, przetopiony i odkształcony, z jednej strony niemal zupełnie płaski, z małym, łukowatym wcięciem przy krawędzi, prawdopodobnie w miejscu okrągłego otworu.

Miejscowość
Obrowiec
Stanowisko
44 (AZP 87–93/71)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
zachowane: 3,10×0,42/0,80×0,30 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8230/2
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 182–183, 354, tabl. XLII:470.

Dane dodatkowe