Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Kolec ostrogi
Chronologia
II poł. III do początku V wieku po Chr.
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Kolec ostrogi. Silnie zniszczony, profilowany, masywny. Bodziec i okrągły w przekroju trzpień u podstawy żelazne. Na trzpień nałożona silnie profilowana nakładka ze stopu miedzi. Typologia: zbliżony do kolców Giesler forma 2/4 ostróg typu Leuna, wariantu D.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
3 (AZP 86–94/10)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
nakładka - stop miedzi, bodziec i trzpień - żelazo
Wymiary
dł. zachowana – 2,80 cm; śr. u podstawy – 0,83–0,87 cm, trzpienia żelaznego u podstawy – ok. 0,47 cm, nakładki maksymalna – 1,00 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - silnie zniszczona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/7049
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 64-65, 332, 336-337, ryc. 90:113, tabl. XII:113.

Dane dodatkowe