Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
schyłek stadium C2 - faza C3, C3-D i D
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Na główce ozdobny guzek w postaci krótkiego trzpienia z nasadzoną blaszką, w przybliżeniu soczewkowatą. Na końcach blaszki i trzpienia nakładki z rozklepanego drutu. W otworze w płytce na główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk lekko rozszerzający się w kierunku główki, w przekroju trójkątny, profilowany, od strony spodniej nieznacznie wzdłużnie wklęsły. W górnej i dolnej części kabłąka ornament w postaci podwójnych, poprzecznych linii rytych, wizualnie tworzących efekt pseudometop. Podobne zdobienie w górnej i dolnej części nóżki, w przybliżeniu prostokątnej. Zaczep pochewki blaszkowaty, szeroki na całej długości z nieco węższym końcem zawiniętym na tylną stronę kabłąka, w przedniej części ozdobiony trzema poprzecznymi nacięciami imitującymi zwoje drutu. Typologia: A.VI/1.172. Szter et al. grupa IIIB/IVB.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
3 (AZP 86–94/10)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 4,70 cm; szer. kabłąka – 0,72–0,86 cm, nóżki – 0,54–0,61 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8495
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 64-65, 222, 266-263, ryc. 41:112, tabl. XII:112.

Dane dodatkowe