Przedmiot
Kolec sprzączki
Chronologia
faza D1–D2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Kolec sprzączki ze stopu miedzi. Profilowany, u nasady ornamentowany dwoma poprzecznymi żłobkami. Najpewniej element sprzączki owalnej, z pogrubioną ramą. Typologia: Madyda-Legutko grupa H.

Miejscowość
powiat hrubieszowski (?)
Stanowisko
brak danych
Gmina
brak danych
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 2,30 cm; szer. maksymalna – 0,71 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8962
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 214–215, 287–288, 292–294, tabl. L:536.

Dane dodatkowe