Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Ostroga krzesłowata
Chronologia
faza B2-B2/C1
Kultura
przeworska
Szczegółowa charakterystyka

Krzesłowata ostroga żelazna z masywną podstawą o kształcie zbliżonym do litery H, mocowana na dwa nity. Jeden nit uszkodzony, drugi z owalną, rozklepaną główką. Bodziec niski, krępy i stożkowaty. Typologia: zbliżona do Roman grupa I.

Miejscowość
powiat hrubieszowski (?)
Stanowisko
brak danych
Gmina
brak danych
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo
Wymiary
podstawy 2,50×3,00/3,20 cm; wys. (razem z nitami) – 3,5 cm, bodźca – 2,30 cm; śr. bodźca u podstawy – 1,50 cm, główki nitu – 0,48–0,62 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzony jeden nit
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8961
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 214–215, 330–332, 334–337, ryc. 89:537, tabl. L:537.

Dane dodatkowe