Przedmiot
Kolec sprzączki
Chronologia
faza D1-D2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Kolec sprzączki ze stopu miedzi. Uszkodzony. Profilowany, w przekroju trójkątny, z wyraźnie wydzieloną podstawą zdobioną poprzecznymi żłobkami i żeberkami. Typologia: prawdopodobnie kolec sprzączki owalnej, z pogrubioną ramą, Madyda-Legutko grupa H.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,90 cm; szer. – 0,34–1,00 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzony
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8308
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 78–79, 292–294, ryc. 62:150, tabl. XVI:150.

Dane dodatkowe