Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Kolec sprzączki
Chronologia
późny okres rzymski i wczesna faza okresu wędrówek ludów
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Kolec sprzączki ze stopu miedzi. Profilowany, z lekko trapezowatym polem u podstawy, ornamentowanym rytym znakiem X. Typologia: prawdopodobnie element sprzączki owalnej, z pogrubioną ramą, Madyda-Legutko grupa H.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 2,10 cm; szer. – 0,39–0,49 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8303
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 78–79, 287–292, ryc. 62:149, tabl. XVI:149.

Dane dodatkowe