Przedmiot
Kółko
Chronologia
wczesny okres rzymski – wczesne fazy okresu późnorzymskiego (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Kółko ze stopu miedzi, lite, w przekroju wieloboczne.

Miejscowość
Matcze
Stanowisko
40 (AZP 84–94/116)
Gmina
Horodło
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
śr. – 2,80 cm; szer. – 0,37–0,39 cm; gr. maksymalna – 0,43 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8518
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 170–171, 338, 344–345, tabl. XXXVIII:434.

Dane dodatkowe