Przedmiot
Krzesiwo iglicowe (?)
Chronologia
stadium B2a – faza B2/C1–C1a (?) / wczesne średniowiecze (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przedmiot żelazny w postaci długiej, grubej sztabki, w przekroju czworobocznej, z górną częścią rozklepaną w przybliżeniu wachlarzowato, zwężającej się w kierunku wąskiego, obecnie tępego i uszkodzonego (?) końca. Typologia: być może krzesiwo iglicowe.

Miejscowość
Matcze
Stanowisko
41 (AZP 84–94/117)
Gmina
Horodło
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo
Wymiary
dł. – 7,10 cm; szer. rozklepanego końca – 1,55 cm, trzpienia maksymalna – 0,68 cm; gr. maksymalna – 0,40 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzony (?) koniec
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8505/2
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 170–171, 338, 342–343, tabl. XXXVIII:438.

Dane dodatkowe