Przedmiot
Naczynie
Chronologia
okres rzymski B2/C1 – C1b/C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Około połowa naczynia glinianego – bezuchego garnka ze słabo wyodrębnionym wylewem i największą wydętością brzuśca w górnej połowie naczynia. Powierzchnia chropowata ze śladami wygładzania przy wylewie. Typologia: Schindler/Wołągiewicz typ IB.

Miejscowość
Wołajowice
Stanowisko
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
glina
Wymiary
wys. – ok. 13,50 cm; śr. wylewu rekonstruowana – ok. 15,50 cm, dna – ok. 11,00 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
lepienie, wypał
Nr inwentarzowy
MH/A/1068
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 196-197, 352-353, ryc. 103, tabl. XXXVII:430. XLVI:501.

Dane dodatkowe