Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Ciężarek tkacki lub grzęzidło
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Ciężarek tkacki /lub grzęzidło/, gliniany. Kulisty, w przekroju płasko-wypukły, z dużym, uformowanym skośnie otworem. Dobrze wypalony. Powierzchnia ze śladami wygładzania, brunatno-szara, z drobnymi ubytkami.

Miejscowość
Małków
Stanowisko
Gmina
Mircze
Województwo
lubelskie
Surowiec
glina
Wymiary
śr. – 9,70–10,00 cm; gr. maksymalna – 3,50 cm.
Waga
325 g
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
lepienie, wypał
Nr inwentarzowy
MH/A/1963
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 168-169, 350-351, ryc. 102:430, tabl. XXXVII:430.

Dane dodatkowe