Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Nakładka (?)
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przedmiot ze stopu miedzi w postaci zwiniętej w okrąg wąskiej, gładkiej taśmy, w przekroju półokrągłej. Najprawdopodobniej element większego przedmiotu – nakładka, być może pierwotnie umocowana na zapince.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
6 (dawniej 1D) - (AZP 87– 94/2)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
śr. – 0,92–1,10 cm; szer. taśmy – 0,36–0,38 cm; gr. – ok. 0,25 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8617
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 66–67, 354, tabl. XIII:121.

Dane dodatkowe