Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Przęślik
Chronologia
okres rzymski
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Przęślik gliniany. Lekko uszkodzony. Dwustożkowaty, ze ściętymi wierzchołkami, bez wyraźnie zaznaczonej granicy ścięcia. Na jednej z powierzchni odciski roślin (?). Typologia: Magomedov typ A121a.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
6 (dawniej 1D) - (AZP 87– 94/2)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
glina
Wymiary
śr. – 4,40 cm; wys. – 2,60 cm
Waga
Stan zachowania
lekko uszkodzony
Sposób wykonania
lepienie ręczne, wypał
Nr inwentarzowy
MH/A/2645
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 66–67, 349, tabl. XIII:120.

Dane dodatkowe