Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Narzędzie (?)
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Narzędzie (?) żelazne w postaci szerokiej i dość grubej sztabki, w przekroju prostokątnej, nieznacznie zwężającej się w kierunku uszkodzonego końca. Górna część rozszerzona (rozkuta) trapezowato z okrągłym otworem i górną krawędzią prostą nieznacznie wygiętą na jedną stronę przypominająca płytkowaty uchwyt. Funkcja trudna do określenia. Przedmiot kształtem nieznacznie przypomina krzesiwa-narzędzia typu Żerniki Wielkie / przekłuwacze typu Dresden-Dobritz/Żerniki Wielkie. Spiczasta, dolna część tych przedmiotów jest jednak znacznie węższa i najczęściej w przekroju okrągła lub kwadratowa.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo
Wymiary
dł. zachowana – 11,00 cm; szer. płytkowatego uchwytu maksymalna – 1,60 cm
Waga
Stan zachowania
nieznacznie uszkodzone
Sposób wykonania
odlew, kucie
Nr inwentarzowy
MH/A/8600
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 52-53, 338, 342-344, tabl. VII:53.

Dane dodatkowe