Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Nit
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Nit żelazny, z główką pokrytą „folią” ze stopu miedzi. Główka okrągła, dość wysoko, półokrągło wysklepiona, wklęsła od spodu. Trzpień długi, obecnie nieco wygięty, w przekroju owalny.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo, miedź
Wymiary
dł. całkowita – 2,40 cm, trzpienia – ok. 2,00 cm; śr. główki – 1,28 cm; wys. główki – ok. 0,57 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew, kucie
Nr inwentarzowy
MH/A/9121
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 54-55, 338, 343-344, ryc. 96:54, tabl. VII:54.

Dane dodatkowe