Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Nóż
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Nóż żelazny. Uszkodzony. Trzpień rękojeści wyodrębniony obustronnie.

Miejscowość
Skibice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Grabowiec
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo
Wymiary
dł. zachowana – 10,00 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzony
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8816
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 210–211, 338–340, tabl. XLVIII:531.

Dane dodatkowe