Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Okucie/końcówka rogu do picia (?)
Chronologia
późny okres rzymski / wczesna faza okresu wędrówek ludów (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Okucie dolne/końcówka rogu do picia (?), ze stopu miedzi. Masywne. Wyraźnie wydzielone trzy części: 1) oprawka/tulejka w kształcie nieznacznie spłaszczonego cylindra z plastycznie wyodrębnionym szerokim i dookolnym pasmem poniżej krawędzi; w jego obrębie, na przeciwległych stronach, zachowane okrągłe, rozklepane i wyszlifowane główki nitu tkwiącego wewnątrz tulejki; 2) profilowany, duży pierścień; 3) końcówka – lita, w kształcie bolca nieznacznie zwężającego się w kierunku tępego, półokrągło uformowanego końca; brak stopki. Typologia: brak odpowiednika w klasyfikacji J. Andrzejowskiego, najbliższe końcówkom typu A.2b (w ogólnym schemacie).

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20648
Wymiary
dł. – 3,80 cm; śr. tulejki – 1,10–1,30 cm, pierścienia – 1,90–2,10 cm, bolca – 0,60–0,78 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew, szlifowanie
Nr inwentarzowy
MH/A/8305
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 80–81, 338, 344–345, 378, ryc. 98:167, tabl. XVII:167.

Dane dodatkowe