Przedmiot
Ostroga
Chronologia
druga połowa III wieku do początków V wieku po Chr.
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Ostroga ze stopu miedzi. Niekompletna – brak kolca, jedno ramię uszkodzone. Lekko odkształcona. Kabłąk wyraźnie poszerzony u podstawy niezachowanego kolca z okrągłym otworem w miejscu jego mocowania, dodatkowo zaopatrzony w haczyk. Zachowane ramię wygięte półkoliście, w przekroju prostokątne, zakończone prosto, z zachowanym nitem z okrągłą, rozklepaną główką. Typologia: Giesler typ Leuna, wariant D.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,60 cm; szer. kabłąka w miejscu mocowania kolca – 1,20 cm; wys. haczyka – 0,59 cm; szer. końca ramienia – 0,54 cm; dł. nitu – 0,50 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna – brak kolca, jedno ramię uszkodzone
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8160
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 80–81, 332, 336-337, ryc. 90:166, tabl. XVII:166.

Dane dodatkowe